لوح و تندیس واحد برتر و نمونه سازمان صنعت ، معدن  و تجارت در تیر ماه 1394 از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای محسن صالحی نیا و رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ، جناب آقای محمدرضا برکتین توسط جناب آقای سید مهدی 
«رسول زرگرپور» استاندار اصفهان
«حمیدرضا فولادگر»نماینده مردم اصفهان
«محمدرضا برکتین» رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان